Uit de Oeral

Ca. 3000 v. Chr.

De voorouders van de huidige Esten trekken uit de Oeral en vestigen zich langs de Oostzeekust

HOME
OVER MIKIPEDIA
LANDEN
FOTO’S
VIDEO’S
KUNST
LITERATUUR
BLOG

COLOFONhome.htmlover_mikipedia.htmllanden.htmlfotos_%281%29.htmlvideos.htmlkunst.htmlliteratuur.htmlBlog/Blog.htmlColofon.htmlshapeimage_8_link_0shapeimage_8_link_1shapeimage_8_link_2shapeimage_8_link_3shapeimage_8_link_4shapeimage_8_link_5shapeimage_8_link_6shapeimage_8_link_7shapeimage_8_link_8


geschiedenis_estland_en_letland_2.html
verdergeschiedenis_estland_en_letland_2.html

Van de Zwarte Zee

Ca. 2000 v. Chr.

De voorouders van de huidige Letten trekken van de Zwarte Zee naar de Oostzee.

Aestii

98 n. Chr.

Tacitus maakt in zijn Germania als eerste melding van de Esten. Hij noemt hen Aestii.

Stichting van Riga

1201

Bisschop Albrecht van Buxthoeven sticht Riga en start met de kerstening van Lijfland, ondersteund door de Orde van de Zwaardbroeders.

Denen in Estland

1219

De Denen koloniseren Noord-Estland en stichten Tallinn.

Slag op het IJs

1242

Alexander Nevski verslaat de Lijflandse Orde op het Peipusmeer. De grens tussen katholicisme en orthodox christendom is gelegd.

St. Gregorius-opstand

1343-1346

Esten komen zonder succes in opstand tegen de vreemde overheersing.

Riga Hanzestad

1282

Riga gaat deel uitmaken van het Hanzeverbond

Exit Denemarken

1346

Denen verdwijnen uit Estland. Heel Estland en Letland is in handen van de Duitse kruisridders en de bisschop.

Lijflandse oorlog

1558-1583

De Reformatie bereikt Lijfland en vormt een aanleiding voor een oorlog. Rusland. Polen-Litouwen en Zweden bevechten elkaar.

Gouden eeuw

1629-1709

Tijdens de Zweedse tijd floreren Estland en Letland. De Duitse invloed wordt beperkt.

Koerland valt onder de invloedssfeer van Polen-Litouwen.

Grote Noordse Oorlog

1698-1721

Zweden wordt door Peter de Grote verslagen. Estland en Letland worden onderdeel van het tsaristische Rusland.

Koerland bij Rusland

1795

Na de Derde Poolse deling komt Koerland ook onder Russisch gezag. Het gehele Balticum valt onder de tsaar.