Noravank (lett: nieuw klooster) ligt 120 kilometer van Yerevan op een plateau in een nauwe, door de rivier Darichay uitgesleten kloof met rode rotsen. Het complex is vooral bekend door de aan de Moeder Gods gewijde kerk met twee verdiepingen.


Volgens de metropoliet en geschiedschrijver Stepanos Orbelian (1250-1305) werd het klooster in 1205 gesticht door een bisschop, Hovhannes, na toestemming te hebben gekregen van de Seltsjoekse sultan. Hij bouwde een aan Johannes de Doper gewijde kerk (waar nu slechts wat ruïneresten van over zijn; volgens historici dateren deze echter al uit de negende of tiende eeuw) en leidde er een heilig bestaan. Ook zou hij een aantal wonderen hebben verricht. Bekend is dat hij een strenge orde had, waar vrouwen noch leken welkom waren.


Het complex werd daarna ontwikkeld door de oorspronkelijk uit Georgië afkomstige, adellijke dynastie Orbelian. Zij liet meerdere kerken in Armenië bouwen, die als begraafplaatsen voor de familie dienden. Noravank werd de zetel van de bisschoppen van het bisdom Syunik.

De oudste bewaard gebleven kerk is die in het midden van het terrein (zie plattegrond onder, nr. 2), ook gewijd aan Johannes de Doper, en gebouwd tussen 1221 en 1227. Dit heiligdom had oorspronkelijk een paraplu-vormige koepel op de toren, maar deze is vergaan tijdens een aardbeving in 1840 en vervangen door een ronde koepel. De eenvoudige kapel erachter (nr. 4), gewijd aan Gregorius de Verlichter, werd in 1275 aan de kerk gevoegd en bevat enkele graftomben van de Orbelian-familie.


De gavit (nr. 3) aan de westzijde dateert uit 1261 maar werd volledig herbouwd in 1321. Bijzonder aan deze ruimte is het fijne beeldsnijwerk van de kunstenaar Momik. Afgebeeld zijn God de Vader met (vermoedelijk) het hoofd van Johannes de Doper, de duif als symbool van de Heilige Geest, de kruisiging, Maria met Jezus in haar armen, en de profeet Jesaja.


De kruiskoepelkerk van de Heilige Moeder Gods werd voltooid in 1339. Ook hierin is werk van Momik (tevens bouwmeester van de kerk) te vinden. Zeer opmerkelijk is dat de koepel van de kerk wordt geschraagd door twaalf gebeeldhouwde zuilen, in plaats van een tamboer. Verder kent het gebouw een onder- en bovenzaal, de laatste is te bereiken via een uiterst smal en gevaarlijk trappetje aan de buitenzijde van de kerk. Boven de portalen naar beide ruimten bevindt zich een timpaan waarop Jezus Christus is afgebeeld. Onder ligt hij in Maria’s armen, geflankeerd door de aartsengelen Gabriël en Michaël; boven staat hij tussen de apostelen Petrus en Paulus. 

HOME
OVER MIKIPEDIA
LANDEN
FOTO’S
VIDEO’S
KUNST
LITERATUUR
BLOG

COLOFONhome.htmlover_mikipedia.htmllanden.htmlfotos_%281%29.htmlvideos.htmlkunst.htmlliteratuur.htmlBlog/Blog.htmlColofon.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1shapeimage_5_link_2shapeimage_5_link_3shapeimage_5_link_4shapeimage_5_link_5shapeimage_5_link_6shapeimage_5_link_7shapeimage_5_link_8

Momik was een veertiende eeuwse Armeense architect, beeldhouwer en meester-illuminator. Tot zijn topstukken behoren een aantal khachkars, miniaturen van de graflegging van Jezus, en het beeldsnijwerk in de gavit en de Mariakerk van het klooster van Noravank. Momik stierf in 1333.